Vivaldi, G. Marín, Curso de redacción, Paraninfo, Madrid, 1987, completo.

Gimate-Welsh, Adrián; Introducción a la lingüística, FCE, México,1990, capítulo IV.

Chomsky, Noam; Estructuras sintácticas, Siglo XXI, México, 1985, capítulos IV-IX.